Wednesday, January 23, 2013

Beautiful/Handsome cousins.

                                                                  Nora Bekalarek

It always amazes me how many beautiful or handsome cousins I have in the family. This latest picture proves the point. I met this young cousin several years ago and have been watching her and her sisters grow up through pictures.

Today we met with Zbyszek for our weekly meeting and discussed different idioms used in the Polish language and how similar they are to English. We talked for about an hour and a half about other things and then listened to our Learn Real Polish on the car CD player on the way home.  It's a useful way of spending time when we travel from place to place and better for us than just listening to music or a local radio station.

At present it's -6c outside but the weather forecast for the weekend is -20c so we probably won't be going outside much although while we were in Poznań Plaza many stores are having winter clearance sales and Joan saw a pair of boots she liked so we just may go back there Saturday. Our car is five years old now and we've never changed the battery. If we make it through this winter it may be time for a new one.

I've been working/talking with a lady almost everyday on the Conversation Exchange and she's been very helpful in explaining the language questions I have and correcting my pronounciation. I think between her, my private teacher, Learn Real Polish and studying a lot I will make better progress this year.

Zawsze zadziwia mnie, jak wiele pięknych kuzynek i przystojnych kuzynów mam w rodzinie.
Ostatnie zdjęcie tego dowodzi. Poznałem tą młodą kuzynkę kilka lat temu i obserwowałem na podstawie zdjęć, jak ona i jej siostry dorastają.

Dziś spotkaliśmy się ze Zbyszkiem na naszym co tygodniowym spotkaniu i omówiliśmy różne idiomy używane w języku polskim i podobne w języku angielskim.
Rozmawialiśmy przez około półtorej godziny na różne tematy, a potem w drodze do domu słuchaliśmy naszego kursu Real Polish Learning na samochodowym odtwarzaczu CD.
Jest to skuteczny sposób na spędzanie czasu podróżując z miejsca na miejsce i dla nas lepiej, niż tylko słuchanie muzyki lub lokalnej stacji radiowej.

Obecnie jest -6C na zewnątrz, ale prognoza pogody na weekend przewiduje-20c więc prawdopodobnie nie będziemy dużo na zewnątrz, chociaż kiedy byliśmy w poznańskiej Plaza w wielu sklepach mają zimowe wyprzedaże i Joan zobaczyła parę butów, które Jej się podobały, więc może po prostu wrócimy tam w sobotę.
Nasz samochód ma teraz pięć lat i nigdy nie zmieniałem akumulatora.Jeżeli nasz akumulator przetrzyma tą zimę, to będzie czas, by kupić nowy.

Pracuję /rozmawiam z panią na Conversation Exchange prawie codziennie i ona pomaga mi wyjaśnić i odpowiedzieć na moje pytania dotyczące języka oraz koryguje moją wymowę. Myślę, że ona, mój prywatny nauczyciel, kurs Real Polish Learning i dużo własnej pracy spowoduje, że w tym roku zrobię większe postępy.

                   
 
 

No comments: