Thursday, January 03, 2013

Almost ready.

Two more rooms cleaned, did the weekly shopping, more expensive than usual because we bought things for the party we don't normally buy. Tomorrow it's just finishing up a few things and then Joan will bake our favorite cheesecake for the party. We're looking for to it, it should be a good night.

I learned today that The Polish government has banned cultivation of certain genetically modified (GM) strains of maize and potatoes, according to a government statement on January 2.

The ban, which will take effect on January 28, uses a legal loophole to circumvent the EU's acceptance of such products.

Polish PM Donald Tusk had vowed to ban GM crops in November on the heels of a Senate upper house’s approval for the registration and sale of GM crops, which had been banned in Poland until then. The news was in the Warsaw Voice.  I think that's a good thing.

Dwa kolejne pokoje sprzątane A cotygodniowe zakupy, droższe niż zwykle, ponieważ kupiliśmy rzeczy na imprezę nie normalnie kupić. Jutro to jest po prostu kończąc się kilka rzeczy i wtedy Joan będzie upiec nasz ulubiony sernik na imprezę. Poszukujemy do niego, powinna być dobra noc.

Dowiedziałem się dzisiaj, że polski rząd zakazał upraw niektórych genetycznie zmodyfikowanych (GMO) odmian kukurydzy i ziemniaków, zgodnie z oświadczeniem rządowym w dniu 2 stycznia.

Ban, które wejdą w życie w dniu 28 stycznia, wykorzystuje lukę prawną w celu ominięcia akceptację UE takich produktów.

Polski premier Donald Tusk obiecał zakazać upraw GMO w listopadzie na piętach zgody senatu wyższej izby ds. rejestracji i sprzedaży roślin genetycznie zmodyfikowanych, które zostały zakazane w Polsce do tej pory.Wiadomość była w Warsaw Voice. Myślę, że to dobra rzecz.

No comments: