Monday, January 28, 2013

What's cold?

It warmed up today to 8c so a little melting of the snow started. A young person I know just came back from a trip to Finland where he said it was -26c in the daytime.  That's a little too cold for me.

We put in some new energy saiving lights today that are suppose to last much longer than the old ones but I don't really like the light they put off.  It's not a "warm" glow like the old one's but you can't buy them anymore so you have no choice. I know the point of saving energy, we waste much to much of it throughout the world so we're do our little part.


Temperatura wzrosła dziś do +8C więc rozpoczęło się małe topnienie śniegu.
Młody człowiek, którego znam właśnie wrócił z podróży do Finlandii, gdzie jak powiedział było-26C w ciągu dnia. To trochę dla mnie za zimno..

Dzisiaj włączyliśmy kilka nowych energooszczędnych żarówek i jak się przypuszcza wystarczą one na znacznie dłużej niż stare, ale nie lubię światła, jakie one dają.
To nie jest "ciepłe" światło jak w starych, których nie można już więcej kupić, tak więc nie masz wyboru.
Wiem, że z punktu widzenia oszczędzania energii, tracimy jej coraz to więcej na całym świecie, więc zrobiliśmy nasz mały wkład w jej oszczędzanie..

No comments: