Tuesday, January 15, 2013

Mission accomplished.

Mission accomplished!! Made the last reservations today for Zadar and Plitwicie so our places to stay are booked.  Joan and I were thinking that since we kind of pass Budapest on the way back to Poznań it might be a good idea to stop in Budapest for a few days also. It would be a shame to travel so close to it and then have to travel all the way back at a future date.  We haven't made a decision yet about it but we're thinking about it.

Misja zakończona! Dziś dokonaliśmy ostatnich rezerwacji w Zadarze i Plitwicie, tak więc nasze miejsca na pobyt są zastrzeżone.
Joan i ja myślimy, że skoro w drodze powrotnej do Poznania nasza droga przebiega przez Budapeszt to może być dobry pomysł, aby zatrzymać się również w Budapeszcie na kilka dni.
Byłoby szkoda, podróżować tak blisko niego, żeby w przyszłości przejechać całą drogę z powrotem.
Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale myślimy o tym.


No comments: