Tuesday, January 29, 2013

Surprise.


Young cousin Lila has her 5th birthday tomorrow. Happy Birthday.

Snow is disapperaing fast with the help of a little rain this morning. At this point, I'm just ready for a little Spring to arrive but know it's way to early for that.

A nice surprise today, I received emails from two different Mejer cousins, Andrzej and Grzegorz. The good thing about the internet, you can connect to any place. Cousin Grzegorz lives in the U.S. and cousin Andrzej in Poland. If you want to have contact with someone, it doesn't matter where they live.

Poznan is the first time mentioned in the list of cities presenting the best conditions for the creation of shared service centers (SSC) in the prestigious report, "Global Business Services Executive Insight" developed by The Hacket Group.
 
Locations highlighted in the report are characterized by high activity in activities in support of the investor, the promotion of the project and the favorable cost of doing business.

Młoda kuzynka Lila ma jutro swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego.

Śnieg szybko rano znikał przy pomocy małego deszczu. W tym momencie, jestem gotowy na pojawienie się „małej” wiosny , ale wiem, że na to jest za wcześnie.

Dzisiaj była miła niespodzianka, otrzymałem wiadomości od dwóch różnych kuzynów o nazwisku Mejer, Andrzeja i Grzegorza.
Dobrą rzeczą w Internecie jest to, że można połączyć z dowolnym miejscem. Kuzyn Grzegorz mieszka w USA a kuzyn Andrzej w Polsce.
Jeśli chcesz mieć z kimś kontakt, to nie ma znaczenia, gdzie oni mieszkają.

Po raz pierwszy Poznań został wymienione na liście miast reprezentujących najlepsze warunki do tworzenia centrów usług wspólnych (SSC) w prestiżowym raporcie "Global Services Executive Business Insight", opracowanym przez Grupę Hacket.
Lokalizacje przedstawione w raporcie charakteryzują się wysoką aktywnością w działalności na rzecz inwestora, promocją projektu oraz korzystnymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.

No comments: