Thursday, January 10, 2013

News.

I've been talking with a lady for some weeks on the Conversation Exchange program who's been helping me with Polish and yesterday she said she read some of my blog and noticed the mistakes in the Polish translation.  I explained to her that I use Google Translate for that and I knew it wasn't really accurate.  She offered to do the translations of my blog for future posts so now, if you know the Polish language, it should be easily readable and correct.  I don't know if she will have the time to do everyone depending on when I write it but it will still be a big improvement for which I have to thank her.

Od kilku tygodni przy pomocy programu umożliwiającego konwersacje, który pomaga mi w uczeniu się języka polskiego, prowadzę rozmowy z pewną panią. Wczoraj powiedziała mi, że czasami czyta mój blog i zauważyła błędy w tłumaczeniu. Wyjaśniłem jej, że używam programu Google do tłumaczenia i wiem, że nie jest ono dokładne. Zaproponowała mi tłumaczenie przyszłych wpisów na blogu, więc jeżeli mówisz po polsku/znasz polski, to powinny być czytelniejsze i poprawne językowo. Nie wiem, czy ona będzie miała czas wykonać wszystko w zależności od tego, kiedy coś napiszę, ale to będzie duży postęp, za który muszę jej podziękować.

No comments: