Monday, January 21, 2013

Up at night

I had heart burn last night around midnight which made it impossible to go to sleep until about 4:30 in the morning so I didn't wake up today until 11:30. Not a good thing. Today I feel fine just don't like waking up so late.

We'll take down the Christmas tree and decorations this week and Christmas will come to an end for now. I like all the decorations and the tree with all the different colored lights. All holiday are nice but Christmas is the best.

I know I've said it before but I really like the "Learn Real Polish" course we are using now.  It's great to be able to hear the short stories, learn new words and I take the stories a bit further when I'm done learning a lesson.  When the story is told in the past tense and I'm done learning it, I try it again using the present and then future tense so I can learn it in all three tenses.  Sometimes one word is completely different for past tense from present tense so it helps me learn more.

Ostatniej nocy, około północy miałem zgaga, co uniemożliwiło mi pójcie spać aż do około 4:30 rano, więc nie obudziłem się dziś aż do 11:30.
Nie jest to dobra rzecz. Dziś czuję się dobrze, po prostu nie lubię budzić się tak późno.

W tym tygodniu rozbierzemy choinkę ze świątecznych ozdób i na tym święta się zakończą.
Lubię wszystkie dekoracje i drzewka z tymi wszystkimi różnokolorowymi lampkami.
Wszystkie święta są ładne, ale święto Bożego Narodzenia najlepsze.

Wiem, że to powiedziałem wcześniej, ale bardzo lubię kurs "Learn Real Polish", z którego teraz korzystamy.
To wspaniałe móc usłyszeć opowiadania, uczyć się nowych słów.
Zapoznaję się z opowiastką z wyprzedzeniem zanim zakończę lekcję.
Kiedy historia opowiedziana jest w czasie przeszłym, a ja skończę nad nią pracę,
to próbuję ją przeczytać ponownie zmieniając czas na teraźniejszy i przyszły, i w ten sposób mogę się uczyć wszystkich trzech czasów.
Czasem jedno słowo jest zupełnie inne w czasie przeszłym niż w teraźniejszym. Pomaga mi to nauczyć się więcej.

2 comments:

Anonymous said...

Heartburn = zgaga (in polish) not heart problems.
As for heartburn, get some Tums, Nexium maybe?

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks