Monday, January 14, 2013

Plan starting.

 
 
I started making the reservations necessary for our Croation trip.  Today I have confirmations in Zagreb, Dubrownik and Split and just waiting for Plitwice and Zadar.  We watched on YouTube a travel documentary about Zagreb and they showed an interesting castle north of Zagreb that I think we will visit while we're there.

Trakošćan is a castle located in northern Croatia that dates back to the 13th century (first written mention is in 1334).
It has been meticulously maintained and is currently one of the best preserved historic buildings in the country.  Trakošćan was built in the 13th century within Croatia's northwestern fortification system, as a rather small observation fortress for monitoring the road from Ptuj to Bednja Valley.
According to a legend, Trakošćan was named after another fortification ( Thacorum) that was alleged to have stood in the same spot back in antiquity. Another source claims that it was named after the knights of Drachenstein who were in control of the region in early Middle Ages.

It's been snowing most of the day and, fortunately, we did not have to go anywhere so it wasn't a problem.

Zacząłem dokonywać rezerwacji niezbędnych dla naszej podróży do Chorwacji.Dzisiaj otrzymałem potwierdzenie z Zagrzebia, Splitu itylko czekam na Dubrownik, Plitwice i Zadar.Obejrzeliśmy na YouTube film dokumentalny o podróży do Zagrzebia, w którym pokazali ciekawy zamek na północ od Zagrzebia i ja że myślę, że będziemy go zwiedzać podczas naszego pobytu.

Trakošćan jest to zamek położony w północnej Chorwacji, którego początki sięgają 13 wieku (pierwsza pisemna wzmiankaw 1334).
Przez lata był dobrze zadbany i jest obecnie jednym z najlepiej zachowanych zabytkóww kraju. Trakošćan został zbudowany w 13 wieku w ramach systemu fortyfikacji północno Chorwacji, jako raczejmałej twierdzy obserwacyjnej do monitorowania drogi z Ptuj do Bednja Valley.
Według legendy, został nazwany Trakošćan po innej fortyfikacji(Thacorum), która rzekomo stała w tym samym miejscu w starożytności. Inne źródło podaje, że został nazwany na cześćrycerzy Drachenstein którzy kontrolowali region wewczesnym średniowieczu.

Śnieg padał obficie cały dzień. Na szczęście nie musieliśmy nigdzie wychodzić z domu, więc dodatkowy śnieg nie stanowił dla nas problemu.

No comments: