Wednesday, January 09, 2013

Good day/

 Jacqlyn and Tom Sarnecki
 Jacqlyn, Tom, Jim, Tami and Nick
 Tom and Nick
 Jim and Tami
 Dominika and Hania
Dominika and Jarek
 
I always love getting new pictures. Today I received these of my sister, Tami(Piekarczyk)Sarnecki, her husband, Jim, their two sons, Tom and Nick, and their daughter, Jacqlyn. 
 
Later in the day I received the two pictures from cousin Jarek Robalewski and his wife, Hania and their daughter, Dominika.  I haven't met Hania and Dominika yet but I will in the near future.
 
Zawsze ja lubię nowe zdjęcia. Dziś otrzymałem te mojej siostry, Tami (Piekarczyk) Sarnecki, jej mąż, Jim, dwóch synów, Tom i Nick, i ich córka, Jacqlyn.

Później w ciągu dnia otrzymałem dwa zdjęcia z kuzynką Jarka Robalewski i jego żona, Hania i ich córka, Dominika. Nie spotkałam Hanię i Dominika jeszcze, ale w najbliższej przyszłości.

No comments: