Sunday, January 20, 2013

Bagels.

 
A nice picture of the zamek in Poznań at night.
Ładne zdjęcie Zamku w Poznaniu nocą.
 
I was talking with an acquaintance about a place in Poznań that specializes in bagels.  It's called Bagels and Friends and it's on ul. Wyspańskiego.  They have all kinds of bagels ranging from 10zl to 30zl along with salads and coffee.  We haven't been there yet, it's the first time we've heard of it.  When we lived in the U.S. we had two bagel shops close to us that we frequented, especially on Sunday morning where our favorite was a blueberry bagel with cream cheese.
 
My acquaintance who now translates my blog into Polish noticed that some of the Polish words were printed connected together when they shouldn't have been and I think the problem lies in the blog itself when I copy her translation into the blog.  From now on we will look at the translation for mistakes first before I post it and think that will clear up the problem.   I've known for a long time that using a program translator wasn't the best way to read  it but I had no choice since I can't write properly in Polish yet and I'm greatful this person is willing to do the translation.
 
Rozmawiałem ze znajomą o miejscu w Poznaniu, który specjalizuje się w bułeczkach.To się nazywa „Bułeczki i przyjaciele” i mieści się na ul.Wyspańskiego. Mają tam różnego rodzaju bułeczki od 10zł do 30zl oraz sałatki i kawę. Jeszcze tam nie byliśmy, pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałem.Kiedy mieszkaliśmy w USA mieliśmy blisko nas dwa sklepy z bajglami, które często odwiedzaliśmy zwłaszcza w niedzielę rano, gdzie był nasz ulubiony borówkowy bajgel z kremowym serem.

Moja znajoma, który teraz tłumaczy mojego bloga na polski zauważyła, że niektóre z polskich słów drukowane były łącznie, kiedy tak nie powinno być i myślę, że problem leży w samym blogu podczas kopiowania jej tłumaczenia na blog.Od teraz my będziemy patrzeć na tłumaczenie pod kątem błędów zanim wyślę go na blog i myślę, że to załatwi problem. Wiem od dawna, że używanie programu do tłumaczenia nie było najlepszym sposobem, aby wpisy przeczytać, ale nie miałem wyboru, ponieważ nie mogę jeszcze poprawnie pisać po polsku, ta więc jestem wdzięczny tej osobie, że jest gotowa zrobić tłumaczenia.
 

2 comments:

Anonymous said...

David

That is really a striking photo. Did you take it??

Hoosier41

David and Joan Piekarczyk said...

No, I didn't.