Saturday, March 09, 2013

Another surprise!

A nice surprise today after we were done buying wędliny(luchmeat) at Bistry's and went to Kandulski's. There was always a very nice woman there who helped us pick out what we wanted and was very friendly.  Of course, all the helpers are friendly but she was especially nice and we found out she liked to collect magnets for her refrigerator from different cities. Whenever we took a trip somehwhere we bought one to bring back to her.  Last year she no longer worked there and it was a little sad not seeing her on our weekly trips to Kandulski'l.  Today she has once again reappeared and is working again so it was a nice thing to see her again. If we had known she would return we would have bought magnets from Barcelona, Vienna, Lublin, Zamość and Budapest to give her but we didn't know. Next month we will be sure to buy them in Croatia.

Joan got the results of her bone density test today in the mail and as far as we can understand, she is in good shape with calcium.  She will make an appointment this week with her doctor and take the results with her just to be sure we are correct.

Winter has invaded our path to Spring and it seems it will be with us for another week, according to the weatherman.

Miła niespodzianka dziś po skończyliśmy kupowania Wędliny (luchmeat) w Bistry tych i poszliśmy do Kandulski tych. Zawsze był bardzo miły kobieta, która pomogła nam dostrzec to, co chcieliśmy i był bardzo przyjazny. Oczywiście, wszyscy pomocnicy są przyjaźni, ale była szczególnie miłe i okazało się, że lubi zbierać magnesy do jej lodówki z różnych miast. Ilekroć wzięliśmy somehwhere podróży kupiliśmy jeden wnieść do niej. W zeszłym roku już nie pracował tam i było trochę smutno, nie widząc jej na naszych cotygodniowych wycieczek do Kandulski'l. Dziś po raz kolejny pojawił się i działa znowu tak było miłe zobaczyć ją ponownie. Gdybyśmy wiedzieli, że wróci to kupiliśmy magnesy z Barcelona, Wiedeń, Lublin, Zamość i Budapeszt jej dać, ale nie wiem. Następny miesiąc będziemy mieć pewność, aby je kupić w Chorwacji.

Joan dostał wyniki jej badania gęstości kości dziś w mailu i na ile jesteśmy w stanie zrozumieć, że jest w dobrej formie z wapniem. Ona będzie się umówić w tym tygodniu ze swoim lekarzem i podjąć z nią wyniki tylko aby się upewnić, że są poprawne.

Zima zaatakowała naszą drogę do wiosny i wydaje się, że będzie z nami na kolejny tydzień, w zależności od pogody.


No comments: