Thursday, March 07, 2013

Record?

Is this a record for March? 5 days in a row with sunshine and blue skies!

For my Polish readers, you'll be happy to know the person who does the translations has returned and once again you can read this blog in correct Polish language form.

We had our usual day at Kandulski's for Wednesday and, after talking with our friend, we will go to Kościan on Friday to meet  with him in Kandulski's in that town.  It will be a new experience for us. It's an hours drive there and after our meeting we will walk around the town and have a look at it.

Czy to rekord w marcu? 5 dni z rzędusłońca i błękitnego nieba!

Notka dla moich polskich czytelników, będziecie szczęśliwi wiedząc, że osoba, która wykonuje tłumaczenia powróciła i znów można czytać tego bloga w miarę poprawnej polskiej formie językowej.

Mieliśmy naszą zwykłą środę u Kandulskich rozmawiającz naszym przyjacielem, a w piątek pojedziemy do Kościana, by spotkać sięz nim w kawiarni Kandulskich, która jest w tym mieście.To będzie dla nas nowe doświadczenie.

Jakieś godziny jazdy w tamtą stronę, a po naszym z nim spotkaniu będziemy chodzićpo mieście i na nie patrzeć.

No comments: