Friday, March 29, 2013

Pisanka

Beautiful Easter eggs of Poland.  Polish pisanki is a common name for eggs (usually that of a chicken ornamented using various techniques. Originating as a pagan tradition, pisanki were absorbed by Christianity to become the traditional Easter egg. Pisanki are now considered to symbolise the revival of nature and the hope that Christians gain from faith in the resurrection of Jesus Christ.

We woke up this morning to falling snow and heavy snow is forecast for the next 24 hours.  Great! That's not what I was hoping for on this Good Friday. Go away, snow. Don't you know it's suppose to be Spring.

Piękne pisanki Polski. Polskich pisanki jest wspólna nazwa dla jaj (zazwyczaj z kurczaka zdobione różnymi technikami. Pochodzący jako pogańskiej tradycji, pisanki zostały wchłonięte przez chrześcijaństwo się tradycyjna pisanka. Pisanki są uważane symbolizuje odrodzenie przyrody i nadzieja że chrześcijanie zysk z wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Obudziliśmy się rano do padającego śniegu i ciężki śnieg jest prognoza pogody na najbliższe 24 godziny. Świetnie! Nie to miałem nadzieję na ten Wielki Piątek. Odejdź, śnieg. Nie wiesz, że rzekomo wiosna.

1 comment:

Marilyn said...

Hi..just catching up on your posts! Claudia spent a few days during spring break! I love the "Polish Eggs" and bought quite a few when I was in Poland! Thanks for sharing them!! Is spring EVER going to come?? Sounds like you have the same weather as we do!!! YUCK!!
Hugs,