Sunday, March 24, 2013

Nic!

Even colder today than yesterday so we just stayed at home all day and did very little other than study.

Dzisiaj nawet zimniej niż wczoraj, więc przez cały dzień zostaliśmy w domu i poza uczeniem się, niewiele zrobiliśmy.

No comments: