Wednesday, March 27, 2013

Young kids

More of the same, weather-wise, so why talk about it. I'd rather talk about the willingness for mothers and grandparents to bundly up the little kids and take them out for walks in this cold weather. On any street you see 2 or 3 strollers with kids being taken outside for a walk.  For me, it's from the car and inside to a warm flat.  They all look so cute wrapped up in their heavy cloths  and walking around. The weather doesn't seem to bother them at all.

Więcej tego samego, pogoda-wise, więc dlaczego o tym mówić. Wolałbym mówić o skłonności matek i dziadków pakowania małych dzieci do wózków i zabierania ich na spacer w tym zimnie. Na każdej ulicy można zobaczyć 2 lub ​​3 wózki z dziećmi zabierane na zewnątrz na spacer. Dla mnie, jest to wysiadanie z samochodu i wchodzenie do wewnątrz ciepłego mieszkania. Wszyscy wyglądają tak ładnie opatuleni w ciepłe ubrania i spacerujący dookoła. Wydaje się, że pogoda w ogóle ich nie niepokoi.

2 comments:

Chris said...

Spacer is a Polish institution :)

David and Joan Piekarczyk said...

Yes it is Chris, it should be in all countries. I just love to see the little kids. My favorite is seeing lines of kids from schools walking in pairs with their little bright yellow or green vests on the outside of their coats.