Sunday, March 03, 2013

New shopping center.
Surprising us once again this morning was a sunny day with blue skies. After a lazy morning we went to see the new shopping center I mentioned yesterday. It has a three level underground parking area so we took advantage of it and parked for 4 zl.  That price is per hour but it didn't take us that long to look around at the 50 odd stores on the different levels. For such a large building on the outside, the inside area was small and in oval shape which made it seemed crowded.  Of course, being a new mall, many people were there just to see what it was like inside.  For ourselves, the only thing of interest is the kino that will open it a short time.  It's a 5D movie theatre and the only other one we know of is on the south side of Poznań. When it does open we may go back to see a movie in 5D but I think that's the only reason we would go back.  Galeria Malta and Stary Browar are still the best two shopping centers in Poznań and two more are going to be built at the new train station and near Rondo Rataje. That's a lot of shopping centers in a small area and I wonder how they can all survive.

When we were done, our car headed for Kandulski's. It seems to have a mind of it's own and drags us to that place for coffee and pastries :-)  While we were there we talked with a friend who had surgery and is now in a rehabilitation center in Kościan, about 50 minutes from Poznań. He's doing great and was surprised to find that there is a Kandulski's only three minutes walk from where he is doing his rehabilitation.  He said he walked there last Friday and today invited us to come down to see him. Maybe next weekend we will.

Zaskakuje nas po raz kolejny tego ranka był słoneczny dzień z błękitnym niebem. Po leniwym rano poszliśmy do nowego centrum handlowego wspomniałem wczoraj. Ma trzy poziomy podziemnego parkingu, więc skorzystaliśmy z niego i zaparkować na 4 zł. Że cena jest za godzinę, ale nie trzeba było nam, że długo się rozglądać w 50 sklepach nieparzystych na różnych poziomach. W takim budynku na zewnątrz dużego, obszar wewnętrzny mały i w kształcie owalnym, które wykonane wydawało zatłoczone. Oczywiście, jest w nowym centrum, wiele osób było tam po prostu zobaczyć, jak to było w środku. Dla siebie, jedyną rzeczą, w okolicy jest kino, które zostanie otwarte jest na krótki czas. To jest kino 5D i tylko drugi wiemy jest na południowej stronie Poznania. Kiedy to open możemy wrócić, aby zobaczyć film w 5D, ale myślę, że to jedyny powód, chcemy wrócić. Galeria Malta i Stary Browar nadal są dwa najlepsze centra handlowe w Poznaniu i dwa będą zbudowane na nowej stacji kolejowej, w pobliżu Ronda Rataje. To dużo centrów handlowych w małej przestrzeni, a ja zastanawiam się, jak mogą one przetrwać.

Kiedy skończyliśmy, nasz samochód ruszył Kandulski tych. Wydaje się mieć umysł swój własny i ciągnie nas do tego miejsce na kawę i ciastka :-) Podczas gdy byliśmy tam rozmawialiśmy z kolegą, który miał operację i jest teraz w centrum rehabilitacji w Kościanie, około 50 minut drogi od Poznania. On robi wielki i był zaskoczony, że nie ma Kandulski to tylko trzy minuty spacerem od których robi rehabilitacji. Powiedział, że chodziliśmy tam w ostatni piątek i dziś zaprosił nas przyjść do niego. Może następny weekend będziemy.

No comments: