Monday, March 18, 2013

Nice day

A nice sunny day today and we spent it outside as much as we could. I finally bouoght a new electric razor at Saturn for 139 zl and was amazed to see them priced from 130zl all the up to 1,30 zl.  I can't imagine how any one of them could be worth so much money.

Joan made the honey mustard chicken again but this time less honey and more mustard. It tasted much better.

I talked with someone at Komputronix about the blue screen problem and they said they could fix it so I'll be taking this laptop in for the repair and have to use the old one for a week or so.  The keyboard on the old one has some loose keys and not easy to type on but I can use my wireless keyboard to get around the problem.

Dzisiaj był ładny słoneczny dzień  i spędziliśmy go na zewnątrz najdłużej , jak mogliśmy. I wreszcie w Saturnie kupiłem, nową elektryczną maszynkę za 139 i byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem je wszystkie cenie od 130zł w górę. Nie mogę sobie wyobrazić, ze każda z nich może być warta tyle pieniędzy.
 

Joan ponownie zrobiła kurczaka musztardowo- miodowego, ale tym razem z mniejszą ilością miodu a większą musztardy. Smakowało lepiej.
 

Rozmawiałem z kimś z Komputronix o problemie niebieskiego ekranu i powiedział, że może to naprawić, więc oddam laptopa do naprawy i będę musiał  używać tego starego przez tydzień lub dwa. W tej klawiaturze jest kilka luźnych klawiszy, co nie ułatwia pisania ale mogę używać klawiatury bezprzewodowej, aby ominąć ten problem.

No comments: