Thursday, March 07, 2013

Clean car.

Kościan church built in 1666


Kościan town hall
 
Back to the gray skies today and possible snow or rain tomorrow but I think only for a short time.

At the store we spent 124 zl for the weekly food and then I finally learned how to use the do it yourself carwash.  We were going to shop tomorrow but had to change our plan. The car was long overdue for a cleaning and now it looks almost like a new car again. In a few weeks I'll take it in for a checkup before our long drive to Croatia.

Tomorrow is our little excursion to Kościan to visit with our friend. It's a small town with a population of about 25,000. It does have a rynek, very close to where Kandulski's is located so it shouldn't be hard to find.

Dzisiaj na niebo powróciły szare chmury i możliwe, że jutro popada śnieg lub deszcz, ale myślę, że tylko na krótki czas.

W sklepie wydaliśmy 124 na żywność na cały tydzień,a następnie w końcu nauczyłem się używać myjni samoobsługowej.Zamierzaliśmy być w sklepie jutro, ale musieliśmy zmienić nasz plan. Samochód był już dawno do mycia i teraz wyglądaznowu prawie jak nowy. W ciągu kilku tygodni będęgo sprawdzać przed naszą długą jazdą do Chorwacji.

Jutro jest nasza mała wycieczka do Kościana, by odwiedzić naszego znajomego. Kościan to małe miasteczko liczące około25.000 mieszkańców. Jest w nim rynek, w pobliżu którego znajduje się cukiernia Kandulskich, tak więc nie powinno być trudności w odnalezieniu go.

No comments: