Wednesday, November 20, 2013

Drying racks.

In Poland, a clothes dryer machine is a rare thing. Most of us use a simple rack device that we hang clothes on and let the air in the house or balcony in the summer do the drying.  I saw this picture above of a rather unusual use of the drying rack. It seems this cat likes to sleep on it.

Another gray day for our Kandulski meeting with Zbyszek. He told us that Poland's agricultural industry is doing studies on replacing the feed for live stock from soybeans to legumes, mainly rapeseed. Soybeans are imported but rapeseed is grown locally so it would provide more opportunities for farmers in Poland and less dependence on imports. The study is already two years old and now in Spain they are starting the same study but we are already two years ahead in the research. The positive impact would be on the economy, more jobs, more income for farmers and less dependence on foreign products. It is not only limited to rapeseed but other legumes as well. The scenic value would also be seen in the spring time with more extensive fields of the beautiful yellow blossoms of the rapeseed plant.

I received a letter from cousin Janek today with addresses of other cousins in the north that I have not met yet. Now it's time to write a letter to them, introduce myself and see if it would be possible to meet and visit with them next year. I already have most of them listed in my family tree but have never met them and know little about them so this is a little exciting for me. As you can tell, I haven't lost the passion for family discovery.

W Polsce ,suszarka maszyna jest rzadkością . Większość z nas korzysta z prostego urządzenia rack , że powiesić ubrania i niech powietrze w domu lub balkon w lecie zrobić suszenie . Widziałam ten obraz powyżej z dość nietypowym wykorzystaniem szafy suszenia. Wydaje się, ten kot lubi spać na nim.Kolejny szary dzień na nasze spotkanie Kandulski z Zbyszek . Powiedział nam, że polski przemysł rolny robi badania na zastąpienie pasz dla żywego inwentarza z soi do roślin strączkowych, głównie rzepaku . Soja są importowane , ale rzepakowy jest uprawiane lokalnie , tak by zapewnić więcej możliwości dla rolników w Polsce i mniejsze uzależnienie od importu. Nauka jest już dwa lata , a teraz w Hiszpanii , że zaczynają to samo badanie , ale już dwa lata wcześniej w badaniach. Pozytywny wpływ będzie na gospodarkę , więcej miejsc pracy , więcej dochodu dla rolników i mniejszą zależność od produktów zagranicznych . To nie jest ograniczone tylko do rzepaku , ale także innych roślin strączkowych . Scenic wartość będzie również widoczne w okresie wiosennym z bardziej rozległych dziedzin pięknych żółtych kwiatów roślin rzepaku .Otrzymałem list od kuzyna Janek dziś z adresów innych kuzynów z północy , że nie spotkałem jeszcze . Teraz nadszedł czas, aby napisać list do nich , przedstawić się i zobaczyć, czy byłoby możliwe , aby spotkać się i odwiedzić z nimi w przyszłym roku. Mam już większość z nich wymieniono w moim drzewie genealogicznym , ale nigdy nie spotkał się z nimi i wiem trochę o nich, więc jest to trochę ekscytujące dla mnie. Jak można powiedzieć , że nie stracił pasję do odkrycia rodzinnych.

No comments: