Wednesday, November 13, 2013

NFZ

Early, 9:00, I went to NFZ to turn in the insurance papers for the next three months. It doesn't take long because Joan fills them out before we go and then all we have to do is go there, take a number and wait for it to be called. Today was quick, only 7 minutes and I was done.

I read that one of the protests that turned violent in Warsaw over the weekend was because of ultra-nationalists throwing bottles, firecrackers and setting fire to a security booth in front of the Russian embassy. Now, Russia is demanding a formal apology for the Polish government and punishment of the individuals who did it. I don't know why, exactly, the ultra-nationalist attacked the Russian embassy but there is no love for Russia in Poland and the day of Independence for Poland was a good excuse for such action.

Wcześnie, bo o 9:00 rano poszedłem do NFZ, aby załatwić dokumenty ubezpieczeniowe na nastepne trzy miesiace.
To nie trwa długo, ponieważ Joan wypełnia formularze, zanim pójdziemy, a potem wszystko co musimy zrobić, to pójść tam, wziąć numer i czekać na swoją kolej. Dziś było szybko, tylko 7 minut, jak byłem załatwiony

 Czytałem, że jeden z protestów w Warszawie w ostatni weekend z użyciem przemocy był powodu uzycia przez ultranacjonalistów  butelki, petardy i podpalenie wartowni przed ambasadą rosyjską. Teraz Rosja domaga oficjalnych przeprosin od polskiego rządu i ukarania osób, które to zrobiły. Nie wiem dlaczego, dokładnie, ultra-nacjonalistyczna zaatakowali ambasadę rosyjską, ale w Polsce nie ma sentymentu do Rosji, a Dzień Niepodległości w Polsce był dobrym pretekstem do takiego działania.

No comments: