Tuesday, November 05, 2013

Pre-interview.

Joan and I met Maciej from International Radio the the Da Vinci café across from Empik on Grudnia street and spent about two hours telling him our story of why we were living in Poznań and how it came about. He said there was enough parts to our story that is could be ten episodes but since the actural interview could only last forty minutes we could condense it.  The broadcast won't probably take place until the end of this month or the beginning of next month. I suppose he will use what we told him to make up a list of questions for the actual interview.

Later in the afternoon I went to see a doctor for a test and it turned out negative, a good thing.

Joan i ja spotkaliśmy się z Maciejem z International Radio w kawiarni Da Vinci naprzeciwko Empik na ulicy  Grudnia i spędziliśmy około dwóch godzin, opowiadając mu naszą historię i to,  dlaczego żyjemy w Poznaniu i jak to się stało. Powiedział, że jest wystarczająco dużo naszej historii, by zrobić z niej dziesięć odcinków, ale ponieważ dzisiejszy wywiad mógłby trwać czterdzieści minut moglibyśmy go skondensować. Program prawdopodobnie nie będzie emitowany do końca tego miesiąca lub nawet na  początku przyszłego. Przypuszczam, że będzie korzystał z tego, co mu powiedzieliśmy tworząc listę pytań do rzeczywistej rozmowy.

Po południu poszedłem do lekarza na badania i okazały się ujemne, to dobrze.

No comments: