Monday, November 25, 2013

Interesting week.

This past week was intersting because I had three readers of this blog writing to me to ask for various information about making a move to Poland on a permanent basis. I found that some emails just get put into my junk email so I don't just disregard  and delete tchem, I always check before deleting and that is where the first email appears. I don't think I have missed anyone writing to me and if I did I apologize.  The emails were all interesting for me and I tried to answer the questions as quickly as I could. I'm on the computer everyday and I believe an email deserves a quick response if possible.  There is no reason to wait days to reply.

Today a friend came back to Poland from a visit to the U.S. and brought with her four winter caps for Joan and I that were made by a friend of ours in the U.P. She started a little business with the caps and when I saw tchem I thought they would be good for us so she sent four of them to the address where our friend from Poland was to stay.  The cost of shipping the hats to Poland was more than the cost of the hats. I'll take a few pictures tomorrow of the new caps.

W ubiegłym tygodniu był ciekawy , bo miałem trzy czytelnicy tego bloga piśmie do mnie z prośbą o różne informacje na temat tworzenia przenieść się do Polski na stałe . Uważam, że niektóre e-maile po prostu umieścić w mojej wiadomości-śmieci , więc nie tylko ignorować i usuwać je , zawsze sprawdzić przed usunięciem i tam pojawi się pierwszy e-mail . Nie sądzę, żeby ktoś mi brakowało pisania do mnie i jeśli ja przepraszam . E-maile były interesujące dla mnie, a ja starałem się tak szybko, jak tylko mogłem odpowiedzieć na pytania . Jestem na co dzień komputera i wierzę,e zasługuje na szybką odpowiedź , jeśli to możliwe . Nie ma powodu , aby czekać dni na udzielenie odpowiedzi .

Dzisiaj przyjaciel wrócił do Polski z wizytą w USA i przyniósł z jej czterech czapek zimowych dla Joan i ja , które zostały wykonane przez naszego przyjaciela w UP Zaczęła trochę interesy z czapki i kiedy zobaczyłem tchem myślałem, że to dobre dla nas, więc wysłała cztery z nich na adres , gdzie nasz przyjaciel z Polski na pobyt . Koszt wysyłki do Polski kapelusze było więcej niż koszt kapelusze . Wezmę kilka zdjęć jutro nowych czapek .

2 comments:

stumaniac said...

Wish you would post any advice you have in response to questions on your blog so any of us who are thinking about moving to Poland can get tips...most of us don't even know what questions to ask! :-)

David and Joan Piekarczyk said...

Stumaniac,
Sorry about that. Questions are usually sent to me via email so thinking it's a private communique I answer the email that way.