Saturday, November 09, 2013

No fix.

Zbyszek came over to see if he could fix one of the locks on our door but it wasn't possible so we'll hahave  a locksmith come over to do it. I didn't think he could but it was nice of him to try.  In the afternoon veto we had to go our to buy some AAA batteries for my recorder so we made a stop at Kandulski's for coffee.  We didn't have rogala but bought some on the way home at Elite. They definitely make the best ones.

Zbyszek przyszedł zobaczyć, czy mógłby naprawić jeden z zamków na naszych drzwi, ale nie było to możliwe, musimy ślusarz przyszedł, aby to zrobić. Nie sądziłem, że mógł, ale to było miłe z jego strony, aby spróbować. Po południu musieliśmy przejść, aby kupić baterie AAA do mojej nagrywarki więc zrobiliśmy przystanek w Kandulski dla kawy. W popołudniowym weta musieliśmy pójść nasz kupić jakieś baterie AAA do mojej nagrywarki więc zrobiliśmy przystanek w Kandulski dla kawy. Nie mieliśmy Rogala ale kupił w drodze głównej w Elite. Zdecydowanie zrobić najlepsze.

No comments: