Thursday, January 09, 2014

Car inspection?

Today I had the annual, mandatory, car inspection which takes about 5 minutes and cost's 100zl. If you are ever stopped by the police and don't have the card for the inspection you receive a fine. I have no idea how a car inspection can be done in only 5 minutes but whatever is done, it will not take long.

On the way back home I stopped at the dentist to make an appointment for next week. I know I have one tooth that will surely be removed and for this the dentist is called a surgeon. Of course, for me, this word surgeon is related to a medical doctor not a dentist and I was a little surprised when they told me my appointment next week is with the surgeon. So, as you can see, even after six years living here there is still more to be learned.

Tomorrow is opera night. The three of us decided it would be better to take a taxi then to drive and try and find parking near the opera house. It starts at 7PM and is 2 1/2 hours long plus a break in the middle so I imagine at least three hours will be spent there.

Dziś miałem roczny , obowiązkowy przegląd samochodu , który trwał około 5 minut, a koszty wyniosły 100zł . Jeśli kiedykolwiek będziesz zatrzymany przez policję i nie masz ważnego przeglądu technicznego,  otrzymasz mandat . Nie mam pojęcia , jak przegląd samochodu można zrobić w 5 minut , ale cokolwiek to jest, nie trwa długo .

W drodze powrotnej do domu zatrzymałem się u dentysty , aby umówić się na przyszły tydzień . Wiem, że mam jeden ząb , które z pewnością zostanie usunięty i na to dentysta nazywa chirurgią . Oczywiście , dla mnie  słowo chirurg dotyczy nie lekarza dentysty, ale lekarza medycyny o specjalności chirurg  i byłem trochę zaskoczony, kiedy powiedziano mi, że moje następne spotkanie   w przyszłym tygodniu będzie z chirurgiem . Tak więc , jak widać , nawet po sześciu latach życia tutaj jest jeszcze dużo do nauczenia się .

Jutro jest wieczór w operze . Nasza trójka zdecydowała , że lepiej wziąć taksówkę niż jechać samochodem i próbować znaleźć parking w pobliżu opery . Opera zaczyna się godzinie dziewiętnastej i trwa 2 i pół godziny plus przerwa w środku , więc wyobrażam sobie, że spędzimy tam przynajmniej  trzy godziny .

No comments: