Friday, January 24, 2014

Dentist visit.

A good visit to the dentist to get the preliminary consultation about what to do for the teeth I had extracted last week. It seems a partial denture is the thing to do and will not be cheap, 1,600zl. However, we have it in our savings so I will do it and get back to eating meat. It's going to take 3 weeks in all to get it done. I have to go back next week for another "fitting", then it will be made and I'll wear it for a week to see how well it fits with the other teeth. The dentist spoke English so I had no doubts about what he was telling me and that was a good thing. When I went into the clinic the receptionist didn't even ask my name, she already remembered me from last week.  Maybe that's one of the benefits of speaking Polish poorly, they always remember who I am.

Our cold spell continues and tomorrow it will be -12c with a warm up to -2 on Sunday. Sunny and clear skies today didn't help the temperature rise and it was -9. Now it's -12 at 6PM so it's going to be a cold night.

Wizytę u dentysty w celu wstępnych konsultacji na temat tego, co zrobić w miejsce zębów, które miałem usunięte w ubiegłym tygodniu, oceniam jako dobrą. Wydaje się, że częściowa proteza jest rzeczą do zrobienia i nie będzie tania, 1600 zł. Jednakże, mamy  nasze oszczędności, więc ją zrobię i wrócę do jedzenia mięsa. Wykonanie potrwa około3 tygodni. Muszę tam wrócić w przyszłym tygodniu na kolejną "przymiarkę", po czym zostanie proteza wykonana i wówczas będę ja nosić przez tydzień, aby zobaczyć, czy dobrze pasuje do pozostałych zębów. Dentysta mówił po angielsku, więc nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, co do mnie mówił  i to było dobre. Kiedy przyszedłem do przychodni recepcjonistka nawet nie zapytała o moje imię, ona już pamiętał mnie z poprzedniego tygodnia. Może to jest jedna z zalet słabo mówić po polsku, ale zawsze pamiętam, kim jestem.

Nasz okres chłodów trwa i jutro będzie-12C  z ociepleniem do -2C w niedzielę. Słoneczne i czyste niebo dzisiaj nie wpłynęło na wzrost temperatury i było -9. Teraz, o godzinie osiemnastej jest -12C, więc będzie zimno w nocy.

No comments: