Wednesday, January 29, 2014

Old hat.

Well, I broke out my old, handmade hat I wore in Michigan and wore it today. This is so warm and comfortable even though it looks a little strange. I had quite a few people looking at me as we entered Kandulski's today for our meeting with Zbyszek.  The hat is a little strange looking I suppose, not something you could buy in a store but with the cold outside it's the warmest thing to wear and protects me against the weather very well.  I'm really happy that I did not throw it away but never thought I would wear it again. It was just something I kept to remind of life in Michigan. I can think of many winter days when it was far below 0 F and it was possible to go for long walks or ski without my head ever becoming cold.


The artist Boz Scaggs was a favorite of both Joan and I years ago so I thought I would feature him on the blog for a day or so. In those days there were many good artists who actually had talent.

In Poland there is a new law being debated about eliminating menthol and slim cigarettes from the tobacco industry. It has it's pro's and con's and no one knows for sure if it will actually be put into law.  Of course the tobacco growers, workers and sellers are against it while non-smokers are very much in favor of it.

No , wyciągnąłem mój stary , ręcznie wykonany kapelusz, który nosiłem w Michigan i dzisiaj go nałożyłem. On jest tak ciepły i wygodny , mimo że wygląda trochę dziwnie . Bardzo mało ludzi patrzyło na mnie jak weszliśmy dzisiaj do Kandulskich na nasze spotkanie ze Zbyszkiem . Przypuszczam, że kapelusz wygląda trochę dziwne ,to nie jest coś, co można kupić w sklepie , ale ze względu na zimno na zewnątrz jest najcieplejszą rzeczą do noszenia i bardzo dobrze chroni mnie przed taką pogodą . Jestem naprawdę szczęśliwy , że nie wyrzuciłem go , ale nigdy nie myślałem, że będę go ponownie nosić . To było po prostu coś, co  przypominało mi  życia w Michigan . Mogę myśleć o wielu zimowych dniach , gdy było znacznie poniżej 0 F i można było iść na długie spacery lub narty, a moja głowa nigdy nie była wychłodzona.

Artystka Boz Scaggs był ulubieńcem zarówno Joan i moim lata temu, więc pomyślałem wyróżnić go na blogu na dzień lub dwa . W tamtych czasach było wielu dobrych artystów, którzy rzeczywiście mieli talent .

W Polsce debatuje się o nowym prawie o wyeliminowanie mentol i cienkich papierosów z przemysłu tytoniowego. To ma swoje wady i zalety , a nikt nie wie na pewno , co w rzeczywistości będzie wprowadzone do prawa . Oczywiście plantatorzy tytoniu , pracownicy i sprzedawcy są przeciwko temu, podczas  gdy niepalący popierają go.

No comments: