Thursday, May 26, 2016

Day 2

So day 2 sof the concert started out gray but by the afternoon it was sunny again and good weather. Joan and I prepared to attend the second evening but in the morning I had a complete eye examination to rule out the possibility that was the cause of my headaches. Except for aging, I have no problems with them so that rules them out as the problem. Good new from that point of view, not so good in solving the mystery of the headaches.

At 5PM we headed to the lake to celebrate the name day of Joanna and Grzegorz with their friends, Agnieszka and Piotr before we all went into the place for the concert. The weather had turned colder, 20c, and clouds covered the sky. It looked like it would rain tonight. Inside we chose a place to sit uner a tent cover in case it did but fortunately it rained only a little.

The first group to perform was a 23 piecce jazz orchesta, the Niokola Kolodziejczyk Orchestra and they played for an houor and a half. Fortunately, for some unknown reason, the second group didn't appear and so Leszek was the final performer. This time he was with a singer, Iva Bittova, a trumpet player, Oskar Torok and a guest percussionist, Zohar Fresco. How to describe the type of music we heard? It wasn't jazz but more like World Music with a Middle Eastern influence. It was incredible! Really. So different from anything you have probably heard and certainly not anything you can hear on the radio. It was another way for Możdżer to show his versatility as a musician. You should check him out on YouTube if you are not familiar with him.   https://www.youtube.com/watch?v=jUTOdFruBIE

Więc dzień 2 sof koncert rozpoczął się szare, ale po południu było jeszcze słonecznie i dobra pogoda. Joan i ja przygotowana do uczestniczenia w drugi wieczór ale rano miałem pełne badanie oczu, aby wykluczyć możliwość, że była przyczyną moich bólów głowy. Poza wiekiem, nie mam żadnych problemów z nimi tak, że wyklucza je jako problem. Dobry nowy z tego punktu widzenia, nie jest tak dobry w rozwiązywaniu tajemnicy bóle głowy.
5pm udaliśmy się do jeziora, aby uczcić imieniny Joanny i Grzegorza z przyjaciółmi, Agnieszka i Piotr, zanim wszystko poszło na miejsce koncertu. Pogoda zwrócił się chłodniejsze, 20c i pokryte chmurami niebo. Wyglądało na to, że to deszcz wieczorem. Wewnątrz wybraliśmy miejsce do siedzenia uner przykryciem namiotu w przypadku, gdy nie padało, ale na szczęście to tylko trochę.
Pierwsza grupa wykonywać był jazz orchesta 23 piecce, The Niokola Kołodziejczyk Orchestra zagrali dla houor i pół. Na szczęście, z jakiegoś nieznanego powodu, druga grupa nie wydaje i tak Leszek był ostateczny wykonawca. Tym razem był z piosenkarka, Iva Bittová, trębacz, Oskar Torok i perkusista Zohar Fresco, gości. Jak opisać rodzaj muzyki słyszeliśmy? To nie był jazz, ale bardziej jak World Music z bliskowschodniego wpływów. To było niesamowite! Naprawdę. Tak różne od tego, co masz prawdopodobnie słyszał i na pewno nie coś, co można usłyszeć w radiu. Był to kolejny sposób na Możdżer, aby pokazać swoją wszechstronność jako muzyk. Należy sprawdzić go na YouTube, jeśli nie są zaznajomieni z nim. https://www.youtube.com/watch?v=jUTOdFruBIE

No comments: