Monday, May 02, 2016

Disappointing.

Recovering from an afternoon headache, we were able to meet our friends, Marta and Joanna for dinner at the Bazar restaurant on Paderewski street at 18:00. This is in a very historical building in the city built in 1838 and has on it's top floor one of the best ballrooms still in use today. Originally it was used only by Polish aristocracy and it's called the White Room.

Unfortuntately, the food was not that good. Joan and I, each wanting to have the taste of Spain, ordered paella but what came to us was the most surprising idea of paella. It has very little in common with real Spanish paella and we were disappointed. The same was true for Marta's choice for dinner. Only Joanna was satisfied because she only ordered dessert. Definitely the last time we will eat there.

Po dojściu do siebie po popołudniowym bólu głowy, byliśmy w stanie spotkać się z naszymi znajomymi, Martą i Joanną o godzinie 18:00 na kolacji w restauracji Bazar przy ulicy Paderewskiego. Lokal znajduje się historycznym budynku w mieście zbudowanym w 1838 roku, który na najwyższym piętrze ma jedną z najlepszych sal balowych, która jest nadal używana. Początkowo była  używana wyłącznie przez polską arystokrację i  nazywa się White Room.

Niestety, jedzenie nie było tak dobre. Joan i ja, chcąc poczuć „smak Hiszpanii”, zamówiliśmy paellę ale to, co do nas przyszło, to był najbardziej zaskakujący pomysł paelli. To miało niewiele wspólnego z rzeczywistą hiszpańską paellą i byliśmy rozczarowani. To samo odnosiło się do wyboru dania przez Martę. Tylko Joanna była zadowolona, bo  zamówiła deser. Na pewno po raz ostatni będziemy tam jeść.

No comments: