Monday, May 30, 2016

OlaDid you ever have one of those experiences when you met with an unknown person and within a few minutes you knew you would like them. That happened today to Joan and I when we met with Ola Kowalewska, a reader of our blog from Poznań.  She said she has been reading our blog for 5 years, is in the rynek at least 3 times a day but never saw us before. We set up the meeting a few days ago after our initial contact last week. Ola just got back into town at 12:00 and fortunately, not living far from the rynek, was able to meet with us on time. The three of us just ordered cafe latte and Joan and I proceeded to tell her some of the stories of our life together and why we decided to move to Poland. After that it was her turn to tell us about her life, first as a lawyer and now, for the last three years, as a real estate agent. The timee passsed quickly and before we knew it it was 14:30 and time for her to meet a client so we said goodbye to one another. We promised to stay in touch and meet again and we will. It's always nice to meet new, positive thinking people and add them to our circle of friends and acquaintances.

Czy miałeś kiedyś jedno z tych doświadczeń, kiedy spotkałeś się z nieznaną osobą i w ciągu kilku minut  wiedziałeś, że ją lubisz? Tak stało się dzisiaj z Joan i ze mną, kiedy spotkaliśmy się z Olą Kowalewską z Poznania, czytelniczką naszego bloga. Powiedziała, że  czyta nasz blog od 5 lat, jest  na Rynku co najmniej 3 razy dziennie, ale nigdy wcześniej nas nie widziała. Zorganizowaliśmy spotkanie kilka dni temu po naszym pierwszym kontakcie w zeszłym tygodniu. Ola wróciła do miasta  o godzinie 12.00, a że na szczęście nie mieszka daleko od Rynku, była w stanie spotkać się z nami punktualnie. Cała nasza trójka po prostu zamówiła cafe latte, a Joan i przystąpiliśmy do tego, aby jej  opowiedzieć niektóre historie z naszego wspólnego życia  i dlaczego zdecydowaliśmy się przenieść do Polski. Potem  była jej kolej, aby powiedzieć nam o swoim życiu, najpierw jako prawnika, a teraz  w ciągu ostatnich trzech lat, jako agenta nieruchomości. Czas minął szybko i zanim się zorientowaliśmy była 14:30 i czas, kiedy miała spotkać się z klientem, więc pożegnaliśmy się . Obiecaliśmy sobie pozostać w kontakcie,  spotkać się ponownie i tak zrobimy. To zawsze miło spotkać nowych pozytywnie myślących ludzi i dodaj ich do naszego kręgu przyjaciół i znajomych.

No comments: