Sunday, May 29, 2016

Not so quiet Sunday!

Thanks, Anna, for telling us the name of that flowering bush is Weigela or in Polish,  Krzewuszka or waigelia and that it has about 38 different species. We have it in front of our building.

We watched an enjoyable movie last night, The Grand Seduction. a story about a small fishing harbor in Newfoundland in need of a doctor and how they go about getting one. It was one of those rare movies without violence, suspense, car chases  and, in general, just a good movie we could recommend.

I don't know what's going on but the F-16's have been flying all over the skies today since about 10:00. Seems like an unlikely day for them to be practicing maneuvers. There is nothing on the news channels so one can only guess as to why.

Dzięki, Anna, za mówienie nam, że nazwa tego kwitnienia krzew jest Weigela lub w języku polskim, Krzewuszka lub waigelia i że ma około 38 różnych gatunków. Mamy go przed naszym budynkiem.

Obserwowaliśmy udany film wczoraj Grand Seduction. opowieść o małej przystani rybackiej w Nowej Funlandii w potrzebie lekarza i jak go o uzyskanie jeden. Był to jeden z tych rzadkich filmów, bez przemocy, napięcie, pościgów samochodowych i, ogólnie, po prostu dobry film moglibyśmy polecić.

Nie wiem, co się dzieje, ale F-16 zostały latania po całym niebie już od około 10:00. Wydaje się być mało prawdopodobne dzień dla nich należy ćwiczyć manewry. Nie ma nic na kanałach informacyjnych więc można się tylko domyślać, dlaczego.

No comments: