Saturday, July 27, 2013

Hot day!

A hot day, 36c so we stayed inside all of the day. However, in the morning when it was cooler I took down all of the curtains so Joan could wash them and while she washing them I cleaned the windows. Tomorrow it is suppose to be even hotter, 38-40c. I hate this kind of heat.

Talking with my acquaintance from Krakow she recommended visiting Schindler's factory and a few other places in Podgorze, a suburb of Krakow.  Also, she said we should visit the exhibition called The Human Body which is suppose to be very interesting. We will meet each other sometime on Sunday but don't know what time yet.

Gorące dni, 36c, więc byliśmy w środku cały dzień. Jednak rano, kiedy było chłodniej I zdjął wszystkie zasłony tak Joan mogłaby umyć je, a gdy ona pranie czyściłem okna. Jutro jest przypuszczać, aby być jeszcze cieplej, 38-40c. Nienawidzę tego rodzaju ciepła.

Rozmowa z moich znajomych z Krakowa poleciła odwiedzając fabrykę Schindlera i kilka innych miejsc w Podgórzu, dzielnicy Krakowa. Ponadto powiedziała, powinniśmy odwiedzić wystawę Human Body, który miał być bardzo interesujące. Spotkamy się kiedyś w niedzielę, ale nie wiem, co jeszcze czas.

No comments: