Friday, July 19, 2013

Surprise call.

A surprise call today from cousin Olivia who is in Poland for a little vacation and called to ask if we could meet tomorrow afternoon as she will be in Poznań for the weekend.  Of course I said yes and so tomorrow we will meet in the rynek about 2:30PM. She came with her boyfriend so it will be the first time we meet him.  It's always a pleasure to see her and find out how her life in England is doing. She's been the for several years but I keep hoping she will move back to Poland so we can see each other more often.

I had a nice conversation with the lady I regularly spoke with on Skype but our conversations have somewhat interrupted with summer vacations and now renovation of her flat. She told me that in the six months we have been talking she hears and improvement in my Polish but. of course, it never goes fast enough for me.  Some phrases or words do come out automatically now but the English speaking brain still gets in my way. Oh well, it doesn't stop me and that's a good thing. Since coming back from Spain I've been studying harder, spending more time listening and speaking and that's what I need.

Połączenie niespodzianka dzisiaj od kuzyna Olivia, który jest w Polsce trochę wypoczynku i nazywa się zapytać, czy możemy się spotkać jutro po południu, jak ona będzie w Poznaniu na weekend. Oczywiście, że tak i tak jutro spotkamy się w Rynku o 14:30. Przyszła z chłopakiem więc to będzie pierwszy raz, kiedy się z nim spotkać. To zawsze przyjemność zobaczyć ją i dowiedzieć się, jak jej życie w Anglii robi. Ona była na kilka lat ale wciąż mając nadzieję, że wrócić do Polski, dzięki czemu możemy zobaczyć siebie częściej.

Miałem miłą rozmowę z panią I regularnie rozmawiał z na Skype, ale nasze rozmowy nieco przerwany z letnich wakacji, a teraz remont jej mieszkania. Powiedziała mi, że w ciągu sześciu miesięcy mówiliśmy słyszy i poprawa w moim języku polskim, ale. Oczywiście, nigdy nie idzie wystarczająco szybko dla mnie. Niektóre frazy lub słowa przychodzą automatycznie, ale teraz English speaking mózgu nadal wejdzie mi w drogę. No cóż, to nie zatrzyma mnie i to jest dobra rzecz. Od powrotu z Hiszpanii Uczyłem się trudniejsze, spędzać więcej czasu słuchania i mówienia, a to jest to, czego potrzebuję.

No comments: