Friday, September 20, 2013

A little trip.


Today we took a little trip to Empik, a book store like Barnes & Noble, so Joan could find a new book to read during our drive to Zakopane.  It was Buy2-Get a 3rd for free" day so Joan chose two books and I took a book I've been wanting to read for some time "Poland" by Adam Zamoyski. He is a descendent of one of the oldest families of nobility.

Zamojski is the surname of an important Polish nobility family of the Jelita coat of arms. The name is sometimes spelled Zamoyski. It is the Polish for "de Zamość" - the name they originally wore as lords of the place. The family was influential in Polish politics for several centuries, and its members held various official titles, including those of Count and Countess. Adam holds the title of Count. The family traces its origins to the Łaźiński family. In 15th century Tomasz Lazninski bought an estate in Stary (Old) Zamość. His sons Florian (died 1510) and Maciej assumed the name Zamojski.

It's interesting for me to read this account of Poland by a living member of a royal family because last year we visited one of the palaces previously owned by his family in Kozłowka.. I read that he came back to Poland for the opening of their former residence as a museum and it was the first time he had been back there in 60 years. He was born in 1949 so he must have so it must have brought back some interesting memories for him.

Dziś zrobiliśmy małą wycieczkę do Empiku, księgarni jak Barnes & Noble, więc Joan mogła znaleźć nową książkę do czytania w czasie naszej podróży do Zakopanego. Akurat była promocja ”Kup 2 książki – 3 dostaniesz za darmo ", tak więc Joan wybrała dwie książki, a ja wziąłem książkę „Polska " Adama Zamoyskiego, na przeczytanie  której czekałem już jakiś czas. Autor jest potomkiem jednego z najstarszych rodów szlacheckich .

Zamojski to nazwisko ważnej polskiej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Nazwisko czasami pisane jest Zamoyski. W języku polskim "de Zamość" - pierwotnie oznaczało nazwę jaką nosili właściciele posiadłości. Rodzina była wpływową w polskiej polityce od kilku wieków, a jej członkowie nosili różne oficjalne tytuły, w tym hrabiego i hrabiny. Adam posiada tytuł hrabiego. Początki rodziny sięgają śladami do rodziny Łazińskich. W 15 wieku Tomasz Łaziński kupił posiadłość w Starym (Old) Zamościu. Jego synowie Florian (zm. 1510) i Maciej przyjęli nazwisko Zamojski.

To ciekawe dla mnie, aby przeczytać opis Polski przez żyjącego członka rodziny królewskiej, ponieważ w zeszłym roku odwiedziliśmy jeden z pałaców Kozłówce będący uprzednio własnością jego rodziny . Czytałem, że wrócił do Polski na otwarcie swojej dawnej rezydencji jako muzeum i to był pierwszy raz od  60. lat.  Urodził się w 1949 roku, więc musiało to wywołać u niego ciekawe wspomnienia.

No comments: