Friday, September 06, 2013

Good day.

I haven't seen any news yet about the protests in Warsaw as it is now only 4:13PM.

Aside from that, it was a beautiful day in Poznań and we took advantage of it with a long walk in Sołacki park, then went to the rynek to continue our walk. After we had coffee we took a walk up Wożna street to Garbary and then left down Wielka street where we had another pleasant surprise.

Joan and I have searched for a new address book in many of the big supermakets without any positive results. Our old book is filled with names, addresses and phone number and so now there are additional slips of paper in the book with no place to enter them. We checked in Auchan, Carrefour, Real and Tesco for such a book but couldn't find one

Walking down Wielka street we came across a small shop named "Clip" and it's a store for office supplies. Taking a chance we went in and I asked the lady if they had an address book for sale. Happily she had four different types of which we selected one and purchased it for 26zl($9). Now it's up to Joan to begin the task of writing in all the names we have because my handwriting is not as good as hers. It will probably take her a few days to complete it and when she is done we will still keep the old one, just put it out of sight and only use the new one.

I had my last lesson with Zbyszek until October 4 because he will be on vacation until then but it didn't stop him from giving me enough homework for the next three weeks.  However, I don't mind that because I need to keep going even without his assistance and having the homework will help accomplish that, not that I wouldn't do it on my own anyway. Today I taught Joan how to say "I tried on the blouse but it didn't fit". It will come in handy when she does shopping for clothing or shoes.

I still haven't received an answer to my letters to my "new" Piekarczyk cousins in the south and if I don't hear from them by Monday I will give them a call.  They live close enough to Zakopane that I would like to visit them on our way back from our vacation to Zakopane at the end of the month..

Nie widziałem jeszcze żadnych wiadomości o protestach w Warszawie , jak to jest już tylko 16:13.

Poza tym, to był piękny dzień w Poznaniu i skorzystaliśmy z niej z długim spacerze w parku Sołackiego , a następnie udał się do Rynku , aby kontynuować nasz spacer . Po mieliśmy kawę poszliśmy na spacer na górę Woźna ulicy Garbary , a następnie w lewo w dół Wielkiej ulicę , gdzie mieliśmy kolejną miłą niespodziankę .

 Joan i ja szukał nowej książki adresowej w wielu dużych supermarketów bez żadnych pozytywnych rezultatów . Nasza stara książka jest wypełniona nazwiska, adresy i numer telefonu, a więc teraz są dodatkowe paski papieru w książce bez miejsca na wpisanie ich. Sprawdziliśmy w Auchan , Carrefour , Real i Tesco takiej książki , ale nie mógł znaleźć

 Idąc Wielka ulicę natrafiliśmy małego sklepu o nazwie " Filmu " i jest topomieszczenie na materiały Nie widziałem jeszcze żadnych wiadomości o protestach w Warszawie , jak to jest już tylko 16:13 .Poza tym, to był piękny dzień w Poznaniu i skorzystaliśmy z niej z długim spacerze w parku Sołackiego , a następnie udał się do Rynku , aby kontynuować nasz spacer . Po mieliśmy kawę poszliśmy na spacer na górę Woźna ulicy Garbary , a następnie w lewo w dół Wielkiej ulicę , gdzie mieliśmy kolejną miłą niespodziankę .

   Miałem ostatnią lekcję ze Zbyszkiem do 4 października , bo on będzie na urlopie do tego czasu , ale to nie przeszkodziło mu daje mi wystarczająco dużo lekcji na najbliższe trzy tygodnie. Jednak nie mam nic przeciwko , bo muszę iść dalej , nawet bez jego pomocy i popracy domowej pomoże osiągnąć, nie , że nie zrobi to na własną rękę i tak. Dziś uczyłem Joan jak powiedzieć "Próbowałem na bluzce , ale nie pasuje " . Będzie ona przydatna, gdy robi zakupy na ubrania lub buty .

I nadal nie otrzymałem odpowiedzi na moje listy do moich "nowych" kuzynów Piekarczyk na południu , a jeśli nie słychać od nich w poniedziałek dam im połączenie. Żyją na tyle blisko do Zakopanego , które chciałbym odwiedzić ich w drodze powrotnej z naszych wakacji w Zakopanem na koniec miesiąca ..

No comments: