Sunday, September 15, 2013

Free rides.

Starting tomorrow, for one week in conjuction with other European cities, it will be possible to ride trams and buses for free in Poznań if you register. It's an effort to stop air pollution and maybe teach people it's better to ride on public transportation in the city.

The "Week of without a car" not only encourages people to use public transport, but also participate in the automotive attractions. The grand finale, which will be held on Sunday on Św. Marcin, will be marked by such shows as historic trams, urban games, exhibitions, film screenings and cycling workshops. In the meantime, you can taste the specialties of the restaurants which will fill up Św. Martin. It's the day before we leave for Zakopane but we'll try to attend anyway.

Począwszy od jutra, przez tydzień w połączeniu z innymi miastami europejskimi, będzie można jeździć tramwaje i autobusy za darmo w Poznaniu jeśli zarejestrujesz. Jest to wysiłek, aby zatrzymać zanieczyszczenia powietrza i może uczyć ludzi, że lepiej jeździć na transport publiczny w mieście.

"Tydzień bez samochodu" nie tylko zachęca ludzi do korzystania z transportu publicznego, ale także uczestniczyć w motoryzacyjnych atrakcji. Wielki finał, który odbędzie się w niedzielę na ulicy Św. Marcin, będą oznaczone przez takich serialach, jak zabytkowymi tramwajami, gry miejskie, wystawy, projekcje filmowe i warsztaty rowerowe. W międzyczasie, można spróbować specjałów restauracji, które wypełniają się Św. Martin. Jest to dzień przed wyjazdem do Zakopanego, ale postaramy się uczestniczyć w każdym razie.

No comments: