Tuesday, September 24, 2013

Zakopane day 1


 
Well, I guess we were more tired than expected from yesterday's drive because we didn't wake up today until noon. We slept more than 13 hours, more than I can remember in a long time.  It didn't really affect our day however because it was gray, raining and a little cold outside, not the best day for walking around Zakopane but we went anyway.
 
First we found a restaurant on Krupowki street which is the main street full of tourists and visitors. It's closed to cars so walking is safe and easy. We only walked the lower part of the street before the heavy rains started and then we decided to head back to our room and wait until later to see if the rain would stop.
 
Finally about 5:30 in the evening it did so we went back, found a nice traditional Zakopane restaurant and had dinner.  The place even employed three musicians who played traditional mountain music and sang. I like their music. They play and sing with more emotion than others I've heard.
 
Tomorrow the forecast is for a sunny day and so that will be great for taking pictures and returning to Zakopne from where we are.  We're staying on a hill overlooking a valley in Wliczarow Górny. It's a very typical small community with many tourists type houses available. 
 
Cóż, myślę, że byliśmy bardziej zmęczeni, niż można się było spodziewać po wczorajszej jazdzie, ponieważ obudziliśmy się dzisiaj w południe. Spaliśmy więcej niż 13 godzin, więcej niż pamiętam od dłuższego czasu. Tak naprawdę nie wpłynęło to na nasz dzień, ponieważ na zewnątrz było szaro, padał deszcz i było trochę zimno, czyli nie najlepszy dzień na spacery po Zakopanem, a i tak i tak udaliśmy się na przechadzkę.

 Po pierwsze znaleźliśmy restaurację na Krupówkach głównej ulicy pełnej turystów i gości. Jest zamknięta dla samochodów więc chodzenie po niej jest bezpieczne i łatwe. Spacerowaliśmy tylko dolną częścią ulicy zanim zaczął padać ulewny deszcz i zdecydowaliśmy się wrócić do naszego pokoju i poczekać aż późniejprzestanie padać.

Wreszcie o 17:30 wieczorem deszcz przestał padać więc wróciliśmy na Krupówki, znaleźliśmy piękną tradycyjną zakopiańską restaurację i zjedliśmy obiad. Właściciel nawet zatrudnił trzech muzyków, którzy grali tradycyjną, regionalną muzykę i śpiewali. Lubię ich muzykę. Grają i śpiewają z większą ekspresją niż inni, których słyszałem.
Na jutro prognoza pogody przewiduje słoneczny dzień, a więc będzie świetny do robienia zdjęć oraz powrotu do Zakopanego z miejsca, w którym teraz jesteśmy. Przebywamy na wzgórzu z widokiem na dolinę w Wliczarowie Górnym. To bardzo typowa mała społeczność z wieloma domami dostępnymi dla turystów .

No comments: