Sunday, September 08, 2013

Good news.

Three days in a row of nice weather, just great. The rynek was filled with people and music everywhere. On one corner was a semi-classical guitarist playing, on another a man playing a kaleidoscope, on another a blues guitarist and on the last a Mexican duo of guitar and singer.  It seems the old Waga restaurant went out of business and now in it's place is the Red Sommbrero, a Mexican restaurant. Restaurant's change quickly in the rynek.

Good news from cousin Artur Kupiński and his wife, Magda. Last Monday, September 2nd,August, Magda gave birth to a son, Kosma. Just as I am about to lose one older cousin, a new one is born. Such is life. Artur will send me some pictures later today.

Other good news is that our favorite soap opera, M Jak Miłość is back on television after the summer break and we can resume our ritual of watching the story unfold. I don't know if that's a good thing or a bad one. :-)

Trzy dni z rzędu z ładnej pogody, po prostu świetnie.Rynek był pełen ludzi i muzyki na całym świecie. Na jednym rogu była semi-classical Gitarzysta, na innym mężczyzna gra kalejdoskop, na innym gitarzystą bluesowym, a na ostatnim duecie meksykańskiej gitary i wokalista. Wydaje się, stara restauracja Waga wyszedł z działalności, a teraz w jego miejscu jest Red Sommbrero, restauracja meksykańska. Restauracyjny szybko zmienić się w Rynku.

Dobre wiadomości z kuzyna Artur Kupiński i jego żona, Magda. Ostatni poniedziałek, 2 września sierpnia Magda urodziła syna, Kosma. Tak jak ja o utratę jednego starszego kuzyna, nowy się rodzi. Takie jest życie. Artur wyśle ​​mi kilka zdjęć później dzisiaj.

Inna dobra wiadomość jest taka, że ​​nasza ulubiona telenowela, M Jak Miłość jest z powrotem w telewizji po przerwie wakacyjnej i możemy kontynuować nasz rytuał oglądania historia rozwijać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle

No comments: