Saturday, September 14, 2013

Rainy Saturday.

I added a new website to my Blog list on the right side of this page. It's called New From Poland and it's written in English if you're interested in what's happening in Poland.

Today was another autumn day, gray, cloudy with intermittent rain during the day and a high of 20. I think it's only a matter of a week or two before the outside cafe's will be taken down, the official end of good weather and then...............winter. OH NO!!!!!!!!!!!! The forecast for weather in Zakopane is between 12-16 for a high range. We still have 9 days yet so it could change, up or down.

Joan finished the address book today so now we have an updated book, with all phone numbers and addresses of people we know, both in Poland and other countries.

The last day of protests in Warsaw with thousands of labor union supporters protesting against changes in labor laws, retirement age and against the present government in general.

Dodałem nową stronę internetową do listy blog na prawej stronie tej strony. To się nazywa New From Poland i jest napisany w języku angielskim, jeśli jesteś zainteresowany tym, co dzieje się w Polsce.

Dziś był kolejny dzień jesieni, szary, pochmurny z przerwami deszczu w ciągu dnia i wysoki od 20. Myślę, że to tylko kwestia tygodnia lub dwóch, zanim zewnątrz kawiarni zostanie zdjęty, oficjalny koniec dobrej pogody i ............... zima. OH NO!!!!Prognoza dla pogody w Zakopanem jest między 12-16 o wysokim zakresie. Mamy jeszcze 9 dni a tak to może się zmieniać, w górę lub w dół.

Joan skończył książkę adresową dzisiaj więc teraz mamy zaktualizowany książkę, ze wszystkimi numerami telefonów i adresami ludzi, których znamy, zarówno w Polsce jak i innych krajach.

Ostatni dzień protestów w Warszawie z tysiącami zwolenników związków protestujących przeciwko pracy zmian w prawie pracy, wiek emerytalny, a przed obecnym rządem w ogóle.

No comments: