Wednesday, September 11, 2013

Various things.


Three Generations-Ron Kazmierczak, son, David, grandson Kyle.
 
We woke up today at 6:30 because Joan had to go into the family clinic to have a blood test done for cholesterol levels and we were in and out  in ten minutes. They open at 7:00 so there was no one there so early in the morning and we thought it would be fast.

I had two conversations scheduled at 9:00 and 10:00 but neither of them came on Skype at those times, hence no conversation in Polish. I do like this Conversation Exchange idea but it's hard to find someone who is really committed to it.

Today we were to meet with Zbyszek in the Bazar building at the corner of  Paderewskiego and Marcińskigo streets to try out the new café/restaurant but he had to have a new radio put into his car so we met at Kandulski's. It seems unlikely that it will replace Kandulski's. One reason is that you have to pay for parking and at Kandulski's it's free. The other is that we know the sales people and are friendly with them at Kandulski's.

Another warning came from the U.S. Embassy today. This time is was about demonstrations in Warsaw against the Polish government for labor law changes that they want to make. There will be 
multiple demonstrations led by labor unions protesting changes to labor laws scheduled to take place in Warsaw starting September 11, 2013 through September 14, 2013. The demonstrations will cause traffic disruptions, road closures and parking issues.

Dzisiaj obudziliśmy się o 6:30, ponieważ Joan musiała iść do poradni rodzinnej na badanie krwi na poziom cholesterolu i sprawę załatwiliśmy w dziesięć minut. Otwierają o 7:00, więc nie było nikogo tak wcześnie rano i pomyśleliśmy, że tak będzie najszybciej.

Miałem zaplanowane dwie rozmowy po polsku na 09:00 i 10:00, ale żaden z rozmówców nie pojawił się na Skype o umówionych godzinach, więc rozmowy się nie odbyły. Podoba mi się  pomysł wymiany konwersacji, ale trudno znaleźć kogoś, kto jest w to bardziej zaangażowany.

Dzisiaj byliśmy umówieni na spotkanie z Zbyszkiem w budynku Bazar na rogu Paderewskiego i ul. Marcińskiego także w celu wypróbowania nowej kawiarni / restauracji, ale Zbyszek musiał zamontować nowe radio  w samochodzie, więc spotkaliśmy się Kandulskich. Wydaje się mało prawdopodobne, że nowa kawiarnia zastąpi Kandulskich. Jednym z powodów jest to, że trzeba zapłacić za parking, a u Kandulskich - nic to nie kosztuje. Innym jest to, że znamy sprzedawców u Kandulskich i jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni.

Kolejne ostrzeżenie przyszło dzisiaj z Ambasady USA. Tym razem dotyczyło manifestacji w Warszawie przeciwko zmianom w prawie pracy, jakie polski rząd chce zrobić. Odbędzie się wiele demonstracji prowadzonych przez związki zawodowe protestujące przeciwko zmianom w prawie pracy, które będą w Warszawie od 11 do 13 września. Demonstracje mogą być powodem zakłóceń w ruchu, zamknięcia dróg oraz problemów z parkowaniem.

No comments: