Thursday, September 12, 2013

Thurs. news.

The weekly shopping is done and only spent 83zl this time. We have some food left over from last week so we'll use that. Joan is thrilled that Piotr & Paweł sells sweet potatoes so we made a stop there first on the way to Real.

We are watching a new TV series (for us) called Suits and we like it very much. It has some good actors/actresses in it and good story lines. One of our friends here told us about it so we started watching it. It's better than M jak Milość because the story lines are not so predictable.

Joan almost has the address book filled and then only the cell phone numbers from our phones to enter and she'll be done with it.

There was a nice picture of cousin Tom Burzycki, his wife and daughter on FB yesterday so I copied it here and also put it into my archives of family pictures. Tom is a grandson of Cecylia Kazmierczak, my grandfather's oldest sister.

Cotygodniowe zakupy zostały zrobione i tym razem wydaliśmy na nie tylko 83zł. Mamy trochę jedzenia pozostałego z ubiegłego tygodnia, więc je najpierw użyjemy . Joan jest zachwycona, że Piotr i Paweł sprzedaje słodkie ziemniaki, więc w drodze do Reala zrobiliśmy tam pierwszy przystanek.

Oglądamy nowy serial (dla nas) w TV o nazwie Garnitury i bardzo go lubimy. Występuje w nim kilku dobrych aktorów / aktorek i ma dobrą fabułę. Jeden z naszych znajomych powiedział nam o nim, więc zaczęliśmy go oglądać. To lepsze niż M jak miłość, bo fabuły nie są tak przewidywalne.

Joan prawie uzupełniła książkę adresową, pozostaje wprowadzić tylko numery telefonów komórkowych z naszych telefonów i na tym ona zakończy sprawę.

Na FB pojawiło się wczoraj miłe zdjęcie kuzyna Toma Burzyckiego, jego żony i córki, więc skopiowałem je tutaj, a także umieściłem je w moich archiwalnych zdjęciach rodzinnych. Tom jest wnukiem Cecylii Kaźmierczak, najstarszej siostry mojego dziadka.

No comments: