Thursday, July 03, 2014

Back again

Went back to NFZ with Zbyszek and the final solution wasn't the best for us. I won't go into details so lets just say this problem has totally screwed up everything now. I will go back tomorrow for another talk. The young woman helping us was very nice and I certainly don't blame her for what she told us.

Wróciłem do NFZ ze Zbyszkiem i ostateczne rozwiązanie nie było dla nas najlepsze. Nie będę wdawać się w szczegóły, więc pozwolę sobie tylko powiedzieć, że ten problem zupełnie wszystko zawala . Wrócę jutro do innej rozmowy. Młoda kobieta pomagając nam była bardzo miła i na pewno nie winię jej za to, co nam powiedziała.

1 comment:

isa said...

David,
I do not knoe if Signal Iduna covers people over 65, but they do offer hospital coverag as well (they list Szpital Wojewodzki ul Juraszow, Poznan as one) as well as travel insurance. Here's their website
http://www.signal-iduna.pl/signaliduna/indywidualne-ubezpieczenia-zdrowotne