Saturday, July 26, 2014

Coffee time.

A hot day today, 30C, perfect day for sitting in the rynek and drinking cold coffee. Not a lot of people today but then at this time of year Poznań is kind of deserted because the majority of university students go back to their homes in other cities or villages and that makes a big difference.

I was talking with one person about how underused the river is that runs through Poznań. So many cities with rivers take advantage of it by making it more tourist and local friendly with boat  rides, kayaking, canoeing, restaurants, etc. but they haven't discovered that yet in Poznań. It's a pity. It could boost the economy.

Gorący dzień dziś, 30C, idealny dzień siedzi w Rynku i pijąc zimną kawę. Nie wiele osób dzisiaj ale o tej porze roku w Poznaniu jest rodzaj opuszczony, ponieważ większość studentów wrócić do swoich domów w innych miastach i wsiach, i że robi dużą różnicę.

Rozmawiałem z jedną osobą o tym, jak rzadko stosowana jest, że rzeka płynie przez Poznań. Tak wiele miast z rzek skorzystać z niego, czyniąc go bardziej przyjaznym turystycznych i lokalnych z przejażdżki statkiem, spływy kajakowe, spływy kajakowe, restauracje, itp., ale nie odkryli, że jeszcze w Poznaniu. Szkoda. To może wzmocnić gospodarkę.

2 comments:

greenbandman said...

Hi David, maybe we can start a business franchise like this in Poznan. Just Ducky Tours, quack, quack. https://www.justduckytours.com/

David and Joan Piekarczyk said...

No, then I would have to work :-)