Monday, July 28, 2014

Run out.

Well, I've run out of options You know Joan has temporary hospital insurance for one month which allowed her to get her permit card. After that time, neither of us have it. I've checked with Medicover, Bupa, Signal Iduna, Certus. PZU and a few smaller firms but none of them offer a hospital plan. So I have run out of ideas how we can be covered for hospital care should we need it. OH, Cigna does offer a plan..................for $18,000 a year. Now we're in the same boat as millions of people with no hospitalization plan.

Another hot week forecasted for Poznan, 35c today. It's a little hot but I'm not complaining about it just telling you about the weather.

Cóż, zabrakło opcji. Jak wiesz,  Joan posiada tymczasowe ubezpieczenie na okres jednego miesiąca na wypadek pobytu w szpitalu , co pozwoliło jej uzyskać zezwolenie na stałą kartę pobytu. Po upływie tego czasu, żadne z nas nie ma. Sprawdziłem w Medicover, BUPA, Signal Iduna, Certus, PZU i kilku mniejszych firmach, ale żadna z nich nie ma w ofercie pobytu w szpitalu.  Więc  zabrakło mi pomysłów, jak możemy uzyskać opiekę szpitalną, gdybyśmy jej potrzebowali. OH, Cigna daje propozycję .................. do 18.000 dolarów rocznie. Teraz jesteśmy w tej samej łódce, jak miliony ludzi bez ubezpieczenia na pobyt w szpitalu.

Prognozowany jest kolejny gorący tydzień dla Poznania, dzisiaj było35C. Jest trochę gorąco, ale ja nie narzekam, po prostu informuję o pogodzie.

5 comments:

Shaz said...

I seem to be missing something. What had you been using as insurance over the last few years?

isa said...

David,

When I lived in Paris for 4 years I had IMG Expat Insurance that covers everything!
https://purchase.imglobal.com/Quote/GLOBAL_MEDICAL/quote-selection

At that time my Silver policy premium (with a $1000 deductible) was $2000 per year. I see now (10 years later) that it has increased to $3650. Still, if you are brave and feel fine, you can take a higher deductible/lower premium package. If that does not suit you, do a search for Expat Insurance - there are quite a few of them online.

Good luck!

David and Joan Piekarczyk said...

Isa, thanks but the application doesn't accept Poland as one of the places that can be insured.

David and Joan Piekarczyk said...

Shaz, we've been using NFZ.

Basia said...

Why can't you continue with the NFZ, I am I missing something ?