Friday, July 25, 2014

Sienfeld.

Another lesson with Zbyszek. It reminds of a scene from an old television series called Seinfeld. In one episode there is a scene where Seinfeld is sitting at a bar with his friend Kramer and Kramer has a small part in a Woody Allen movies.  He has only once sentence to say, "These pretzels are making me thirsty". It is so funny the way he says it that it has stayed with me all these years and now I have made my adaptation of that line for Polish language studies....."These cases are making me crazy".  They are! I just can't seem to get an understanding of them no matter how much I study them.

Kolejna lekcja ze Zbyszkiem. To przypomina sceny ze starego serialu o nazwie Seinfeld. W jednym z odcinków jest scena, w której Seinfeld siedzi w barze z przyjacielem Kramerem. Kramer ma małą rolę  w filmach Woody Allena. On ma tylko jedno zdanie do powiedzenia: "Te precle powodują, że chce mi się pić". Sposób, w jaki to mówi jest zabawny i pamiętam go przez te wszystkie lata, a teraz  zaadaptowałem to zdanie do nauki języka polskiego ..... "Te przypadki doprowadzają mnie do szału". One są! I po prostu nie widzę możliwości ich zrozumienia nieważne, jak usilnie się ich uczę.

1 comment:

Monika Grobelna said...

I have the same feeling when I learn Russian:).