Thursday, July 24, 2014

Nothing special.

Nothing special or interesting today, only shopping for our weekly food. Cost 139zl($47).

Nic specjalnego lub ciekawe dzisiaj, tylko na zakupy do naszego cotygodniowego żywności. 139zł kosztów (47 $).

No comments: