Monday, July 07, 2014

No energy!

What's to say about today? Hot, 33c, sunny and stayed at home all day. That, and the latest bueracratic mess have left me without much energy to do anything.

I had a couple of conversations via Skype and that was nice. The lady I speak with from England always makes me feel good and I am looking forward to meeting her and her husband next month when they return to Poland for a visit.

Co mowię o znaczy dzisiaj? Gorąco, 33c, słonecznie i został w domu przez cały dzień. Że i ostatni bałagan bueracratic nie zostawili mnie bez większych energii do zrobienia czegokolwiek.

Miałem kilka rozmów przez Skype i to było miłe. Mówię o pani z Anglii zawsze sprawia, że czuję się dobrze i nie mogę się doczekać na spotkanie z nią i jej męża w następnym miesiącu po powrocie do Polski w odwiedziny.

No comments: