Wednesday, July 09, 2014

Done.

I've been waiting a week to hear from Medicover about insurance and can''t wait any longer so today I made a commitment with LuxMed to get the insurance out of the way for Joan's application. Tomorrow I'll have the document we need and all the rest are here now. Now we just have to submit them on Monday.

Czekałem tydzień usłyszeć od Medicover o ubezpieczenia i może'' t dłużej czekać więc dzisiaj zrobiłem zaangażowanie z Luxmed, aby uzyskać ubezpieczenie z drogi do stosowania Joanny. Jutro będę miał dokument musimy i cała reszta teraz tutaj. Teraz tylko musimy złożyć je w poniedziałek.

No comments: