Wednesday, July 02, 2014

Bright spot!!

One bright spot in the day was we finally received Joan's tax information and it is good. Now just the record from the criminal court is due and, of course, still the problem with health insurance. We also heard from the lawyer that NFZ has sent a letter to us outlining what we must do next, including making a direct deposit to Polish Bank, in order to have a new contract.

Dzisiaj pojawił się jeden jasny punkt, Joan w końcu otrzymała informacje nt. podatków i to jest dobrze. Teraz tylko spodziewamy się zaświadczenia  z sądu karnego  i oczywiście nadal mamy problem z ubezpieczeniem zdrowotnym. Usłyszeliśmy  od prawnika, że NFZ wysłał do nas list przedstawiający co musimy zrobić, włączając w to również dokonywanie bezpośredniego przelewu do polskiego banku, aby mieć nową umowę.

No comments: