Wednesday, July 23, 2014

Nice day.

Nice breezy day for going to Kandulski's to meet Zbyszek, drink coffee, talk about world and local affairs and plans for the future.  I did have a call from Cigna, a private hospitalization plan company. The cheapest plan they had for two people our age was 2,400zl.........................each month. Obviously I thanked them for calling but said their price was extremely higher than I thought and so I said no.  That's more than we pay for our flat!! At that price, it would be cheaper to fly back to the U.S. and be treated there in case of some serious illness although with Obamacare I have no idea what is going on.

Anyway, it was a nice day, finally reconnected with my conversation partner in Bydgoszcz and tomorrow with another person. These last three weeks have been difficult maintaining conversations because of irratic trips to immigration or NFZ. I'm glad that's over.

Przyjemny, wietrzny dzień na pójście do Kandulskich , aby spotkać się ze  Zbyszkiem, napić się kawy, porozmawiać o światowych i lokalnych sprawach i planach na przyszłość. Miałem telefon z Signal, w sprawie prywatnego programu ubezpieczenia obejmującego  hospitalizację oferowanego przez tą firmę .Najtańsza oferta, jaką  mieli dla dwóch osób w naszym wieku to 2400 zł ......................... każdego miesiąca. Oczywiście podziękowałem im za telefon, ale powiedziałem, że ich cena była dużo wyższa niż myślałem, i tak też powiedziałem. To więcej, niż płacimy za nasze mieszkanie! W tej cenie, to  taniej będzie latać do USA i być leczonym w przypadku poważnej choroby, choć z Obamacare.  Nie mam pojęcia, co się dzieje.

W każdym razie, to był miły dzień, w końcu ponownie nawiązałem połączenie z moim partnerem do rozmów w Bydgoszczy, a jutro będę rozmawiał z inną osobą. Te trzy ostatnie tygodnie były trudne w utrzymaniu stałego planu rozmów z powodu irytujących wizyt w NFZ. Cieszę się, że to koniec.

3 comments:

greenbandman said...

You have Medicare and Medicaid so the Affordable Care Act has no bearing on your health care than you held before.

Anonymous said...

David, you need to shop around, this price is nonsense, permit me to say that my whole pension is less than 1500z, please be very careful hugs

David and Joan Piekarczyk said...

Yes, I am shopping around but there aren't many choices. I'm waiting now for PZU, Signal Iduna and Certus to give me quotes.