Friday, July 18, 2014

Nightmare over!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

It is over. Today we got the hospital coverage we needed, it was accepted by immigration and they will sign the application next week and process it for Joan's card. The nightmare is over. This was a pure cast of Murphy's law........if something can go wrong, it will. Compared to friends who are going through much worse problems it was not so big. For them all we can do is pray.

You can only imagine the relief we feel from this problem. To think we might have to leave Poland was unimaginable for us.

To koniec. Dziś mamy zasięg w szpitalu, co potrzebne, było akceptowane przez imigracji i oni podpisać wniosek w przyszłym tygodniu i przetwarza je na karcie Joanny. Koszmar się skończył. To był czysty odlew prawa Murphy'ego ........ jeśli coś może pójść źle, to będzie. W stosunku do przyjaciół, którzy przeżywają wiele gorszych problemów nie było tak duże. Dla nich wszystko, co możemy zrobić, to modlić się.

Można tylko wyobrazić sobie ulgę czujemy z tego problemu. Myśleć, że mamy do opuszczenia Polski było niewyobrażalne dla nas.3 comments:

Lucie Haskins said...

WONDERFUL NEWS!!!!

Basia said...

Great news :-)

Anonymous said...

Congratulation!